Charles de Gaulle PDF

Informationen kan være hentet fra Wikidata. Han stammede fra en katolsk, royalistisk Bretagne-familie og voksede op i en stærkt national ånd med stor beundring for hæren og var tidligt republikaner. Han uddannedes som officer, og under 1. I charles de Gaulle PDF advarede han kraftigt imod Tysklands genrejsning og opfordrede til en modernisering af det franske forsvar, ikke mindst panservåbenet.


De l’Appel du 18 juin à la Libération de Paris, de la création de la Ve République à l’affirmation du rang de la France dans le monde, le parcours de Charles de Gaulle se confond avec l’Histoire. Ce livre revient sur la vie du plus illustre des Français. Le Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-deux-églises permet de mieux comprendre l’action, la pensée et la personnalité de cet homme d’exception. II est aussi un rendez-vous avec les événements majeurs du XXe siècle : ses nombreuses salles d’exposition plongent le visiteur dans l’Histoire Grandeur nature.

Hans råd blev stort set overhørt i Frankrig, men vakte interesse i Tyskland. Han forsøgte at vende nederlaget ved en offensiv og at overtale regeringen til at lede krigen i eksil, men begge dele uden held. Under krigen fremtrådte de Gaulle i sit eksil som den officielle leder af de Frie Franske styrker og som en repræsentant for det sidste lovlige franske styre før sammenbruddet. Hans mål var dels at få Frankrig anerkendt som en aktiv krigsdeltager, dels at få sin egen stilling anerkendt.

USAs lunkne støtte og forbindelse til Vichy. Efter befrielsen var han 1944-46 i realiteten Frankrigs statsoverhoved og lod landet deltage som aktiv allieret i den sidste del af 2. I den første efterkrigsperiode kom han imidlertid i strid med politikerne, hvis flertal modsatte sig hans krav om en forfatning med stærk præsidentmagt, og 1946 trådte han tilbage. De næste tolv år stod han i stadig opposition til den Fjerde Republiks skiftende regeringer. Han var flere gange, specielt i forbindelse med Algier-krigen udsat for attentater fra OAS’s side.

I bogen Sjakalen af Frederick Forsyth forsøger en engelsk lejemorder at dræbe ham. Jacques Berg: Da Frankrig var en general. Charles Williams: The Last Great Frenchman: A Life of General De Gaulle. Knut Ståhlberg: Generalen der var Frankrig. Denne side blev senest ændret den 10.