Won Sou-Yeol PDF

Hapkido is een vrij jonge Koreaanse zelfverdedigingskunst die ontstaan is uit een mix van diverse traditionele Koreaanse krijgskunsten maar ook won Sou-Yeol PDF stevige wortels in het Japanse Daito Ryu Aiki Jujutsu, waaruit ook aikido voortgekomen is. De betekenis van het woord hapkido, laat zich het beste op de volgende manier uitleggen. Zodra hapkido geschreven wordt in hanja is de naam overigens identiek aan die van het Japanse aikido. De Koreaanse en Japanse uitspraak verschilt echter.


A minima sans être minimale, évocatrice sans être expressionniste, la peinture de Won Sou-Yeol (née en Corée, vit et travaille en France depuis 1984) est caractérisée par des jeux d’échelle et par une très grande énergie qui semble renvoyer à un chaos tellurique tout en étant extrêmement maîtrisée. Le geste est essentiel, vif et violent dans les peintures de la première période, réfléchi, calme et concentré dans ses œuvres plus récentes. Won Sou-Yeol n’utilise pas la couleur : le noir et blanc suffit à rendre la matière picturale vibrante et vivante.

Hoewel hapkido een vrij jonge vechtkunst is, zijn er inmiddels al vele verschillende hapkido-stijlen ontstaan. Hapkido kent een breed arsenaal aan technieken en wordt dan ook wel een complete vechtkunst genoemd. De technieken die de hapkido-beoefenaar leert zijn onder te verdelen in de volgende categorieën. Het oefenen met wapens is in veel scholen voorbehouden aan de gevorderde leerling.

In sommige scholen wordt meer aandacht besteed aan het gewapende gevecht dan in andere. Het traditionele hapkido kende in ieder geval geen loopvormen. Er zijn ook negen dan graden. Om het niveau van een hapkido-beoefenaar aan te geven, wordt gebruikgemaakt van een gradensysteem.

Dit systeem bestaat uit twee delen. Sommige scholen gebruiken meer dan tien gups, met name wanneer er veel les wordt gegeven aan kinderen. In sommige gevallen wordt ook de tiende dan aan personen toegekend. Meestal aan personen die zich in hoge mate hebben ingezet binnen hun eigen organisatie of stijl. Anderen zijn van mening dat de tiende dan alleen bestemd zou moeten zijn voor de leider van een bepaalde hapkido-organisatie of stijl.

De kûps worden aangegeven met een systeem van gekleurde banden. Deze banden worden om de middel van de beoefenaar gedragen. De gebruikte kleuren verschillen per school, maar de eerste kleur is altijd wit. In het schema hiernaast zijn de kleuren van de gups aangegeven volgens het meest gangbare systeem in Korea. Nederlandse scholen gebruiken meestal een verschillende kleur voor iedere gup, of banden met meerdere kleuren.